Geld lenen voor je huurwaarborg - Rekening.be

Geld lenen voor je huurwaarborg

 

Sinds enige tijd is er een nieuwe waarborgregeling ten aanzien van de huur van kracht. Het is namelijk gebleken dat alsmaar meer mensen, bij het ondertekenen van een huurcontract, niet meer het geld voor de huurwaarborg ineens kunnen voldoen. De wetgever heeft om die reden een systeem van een bankwaarborg ingevoerd waardoor dit bedrag in termijnen terug kan worden betaald. Het principe achter dit idee is simpel: een bank stort de huurwaarborg, die hooguit drie maanden huur mag bedragen, op de rekening van de huurder en deze zal het bedrag in termijnen weer aflossen aan de kredietverstrekker.

Terugbetaling van de geleende huurwaarborg

Schermafbeelding 2016-06-22 om 16.13.46De periode waarin je het geleende geld terug dient te betalen, staat gelijk aan de duur van de huurovereenkomst met een maximum duur van 3 jaar. Bij een klassieke huurovereenkomst voor 9 jaar zal deze waarborg dus afgelost worden in 36 maanden (drie jaar). Zolang de waarborg niet helemaal is afgelost door de huurder zal de kredietverstrekker er geen kredietrente over betalen. Tevens heeft de kredietverstrekker evenmin het recht om debetrente aan te rekenen op het uitgeleende geld.

Banken willen niet altijd meewerken

Hoewel dit allemaal erg redelijk overkomt, blijkt het in de praktijk niet zo rooskleurig te zijn. Huurdersverenigingen hebben namelijk geconstateerd dat de banken nog vrij frequent een lening waarmee je de huurwaarborg in termijnen kunt afbetalen, aan hun klanten weigeren als zij erom vragen. Dit is niet conform de wet omdat deze de banken verplicht heeft een dergelijke waarborg te verstrekken op het moment dat klanten een verzoek daartoe indienen en een rekening hebben waarop hun belangrijkste inkomen wordt gestort bij deze bankinstelling. De banken mogen de aanvraag niet weigeren op grond van twijfels over de kredietwaardigheid van klanten/huurders vanwege een ontoereikend inkomen of reeds bestaande betalingsachterstanden bij andere leningen is dan ook niet toegelaten.

Vrijblijvende simulatie maken

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
Let op: geld lenen kost ook geld!
€ 501€ 50.000
€ 1200 € 75.000
€ 500 € 10.001
€ 1501 € 75.000
€ 1250 €20.000
€ 500,01 €25.000
€ 1250€ 7500

Bekijk ook:

Wanneer het een huurder uiteindelijk toch lukt om een huurwaarborg in termijnen te krijgen bij een bank, dan zal men vaak te maken krijgen met hoge kosten. Je moet voor deze lening dan ook meestal rekenen op de betaling van forse leenkosten. Zo kunnen banken onder andere hoge vaste dossierkosten aanrekenen voor een huurwaarborg. Ook kunnen banken deze spreiden over de periode waardoor de totale kostprijs voor de lening in de regel eveneens hoog uit zal vallen. Dikwijls zullen de kosten ongeveer te vergelijken zijn met die van de rente die je betaalt op een relatief hoge persoonlijke lening. Er kan om die reden dan ook niet worden gesproken van een kosteloze huurwaarborg door de bank, vaak leen je namelijk geld tegen een fors tarief.

Kosten van een huurwaarborg mogen vrij bepaald worden

Een bank is echter vrij om de kosten van een huurwaarborg vast te stellen. Wanneer een klant echter moeilijkheden ondervindt bij de aanvraag van een huurwaarborg, als een klant vindt dat er onredelijk hoge kosten betaald dienen te worden, dan kan dit gemeld worden bij een speciaal meldpunt. Dit meldpunt is niet alleen per telefoon maar ook online bereikbaar.

Het gros van de waarborgen (61,59 procent) wordt nog steeds op de traditionele wijze verstrekt, namelijk als een geblokkeerde spaarrekening op naam van de huurder. De huurder zal dan het totale geldbedrag van de waarborg op deze speciale spaarrekening storten en de bank zal de rekening voor de duur van de gehele huurperiode blokkeren. Elk jaar zullen wel de rentes worden bijgeschreven op de spaarrekening zodat deze rente op zal brengen. Als de huurovereenkomst wordt beëindigd zal het spaargeld pas weer vrijkomen, na een schriftelijke akkoordverklaring die door zowel de huurder als de bank ondertekend dient te worden, en zal het opgebouwde tegoed uit worden betaald.

De uitbetaling kan zowel aan de huurder als aan de verhuurder uit worden betaald. In dit laatste geval zal het dan ter compensatie zijn van schade die is ontstaan aan het verhuurde eigendom. In de praktijk is een bankwaarborg altijd een marginaal gegeven gebleven en zal slechts een uiterst gering deel van de huurwaarborgen werd verstrekt als een waarborg bij de bank.

Bankwaarborg door tussenkomst van het OCMW

De wet voorziet verder nog in een andere mogelijkheid om een bankwaarborg te stellen, te weten door middel van een tussenkomst van het OCMW. Op die manier kunnen ook onbemiddelde huurders, die geen kans zien om zelf de waarborg bij elkaar te krijgen, van een bankwaarborg te voorzien. Het OCMW zal in dit geval de bankwaarborg aanvragen bij een bank en beslissen op welke manier en in welk tempo de huurder de aflossing moet doen. Als je gebruikmaakt van deze oplossing dan mag de waarborg hooguit drie maanden huur bedragen.

Alternatieven om de huurwaarborg te stellen

De wetgever heeft overigens ook bewust ruimte opgehouden om een huurwaarborg te stellen op nog een andere wijze, zoals door middel van:

  • het deponeren van financiële effecten (onder andere kasbons of obligaties),
  • het onderschrijven van een verzekeringsbon,
  • een persoonlijke borgstelling.

Deze waarborgen vallen echter buiten de wettelijk geregelde formules en om die reden mag het bedrag van een dergelijke waarborg vrij overeen worden gekomen. Dit soort alternatieve regelingen ten aanzien van de huurwaarborg zijn vandaag de dag nog relatief veel in gebruik. Een huurwaarborg kan bijvoorbeeld een verzekeringsbon zijn die op naam van de huurder wordt opgemaakt en deze zal ook de overeengekomen waarborg storten. Het bedrag dat is gestort zal evenals bij een geblokkeerde spaarrekening, vaststaan voor de duur van de volledige huurperiode. In bepaalde gevallen zal er zelfs een kosteloze overlijdensdekking van kracht zijn op een dergelijke huurwaarborg. Als de huurder dus komt te overlijden in de huurperiode zal een kapitaal uit worden betaald aan de nabestaanden. De erven kunnen dan de huur voor 6 of 12 maanden blijven betalen.

Contant betalen van de huurwaarborg

Nog altijd zijn er een heleboel mensen die hun huurwaarborgen contant betalen. Bij wet is dat echter al een lange tijd verboden. Ongeveer een kwart van de huurders betaalt de waarborg echter nog steeds contant direct aan de verhuurder. Op zich is dit bijzonder vreemd omdat je als huurder in principe niet in mag gaan op de vraag om de waarborg contant te voldoen. In de praktijk is gebleken dat je als huurder geen poot hebt om op te staan als de verhuurder een punt maakt van de betaalwijze van de huurwaarborg.

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
Let op: geld lenen kost ook geld!
€ 501€ 50.000
€ 1200 € 75.000
€ 500 € 10.001
€ 1501 € 75.000
€ 1250 €20.000
€ 500,01 €25.000
€ 1250€ 7500

Ook interessant

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.