Hoe werkt een kredietkaart of Visa kaart? - Rekening.be

Hoe werkt een kredietkaart of Visa kaart?

 

De meeste mensen hebben weleens achter iemand gestaan, bijvoorbeeld in de wachtrij voor een kassa, en gekeken hoe deze persoon in een aanzienlijke stapel kaarten op zoek is gegaan naar de juiste kredietkaart om mee te betalen. Toch zijn klanten met erg veel kredietkaarten op zak nog altijd in de minderheid. De meeste mensen bezitten echter wel minimaal één kredietkaart. Een kredietkaart wordt immers steeds vaker gebruikt als middel om iemand te identificeren, bijvoorbeeld als deze een auto wil huren. Bovendien kun je met een kredietkaart aankopen doen wanneer dit je uitkomt. Doorgaans zal de rekening van de gedane aankopen namelijk pas na enige tijd op je deurmat vallen.

Niet alleen maar voordelen

Hoewel een kredietkaart aanzienlijk wat voordelen te bieden heeft, mag de gebruiker ervan echter niet vergeten dat er zeker ook enkele nadelen kleven aan dit betaalmiddel. Zo kun je keer op keer de kosten van een kredietkaart met je meedragen als je de rekeningen niet direct voldoet, en dus de aankopen in termijnen en een forse rente gaat aflossen. Daarbij komt verder nog dat een heleboel mensen de verleiding niet kunnen weerstaan die het gebruik van een kredietkaart met zich meebrengt. Ze laten zich dan bijvoorbeeld verleiden tot het doen van impulsieve aankopen en/of kopen producten of diensten die ze eigenlijk niet nodig hebben en zich soms zelfs helemaal niet kunnen veroorloven.

Om je een beetje op weg te helpen hebben we hieronder zowel de financiële- als de technische werking van kredietkaarten onder de loep genomen en geven je nog een aantal handige tips met betrekking tot het verstandig gebruiken van een kredietkaart. Verder zullen we een beschrijving geven van de beschikbare kredietkaarten, je het nodige vertellen over je kredietgeschiedenis, hoe deze invloed kan hebben bij het kiezen van de juiste kredietkaart en hoe fraude met een kredietkaart kan worden voorkomen als je online- of fysiek een betaling verricht.

Tip: kredietkaart aanvragen in 2 minuten?

AanbiederInformatieBekijk alle voordelen
Tip: aanvragen in 2 minuten
Gratis geld opnemen in België en het buitenland!

Meest aangeklikte kredietkaart

Wat is een kredietkaart?

Schermafbeelding 2016-08-25 om 13.36.36Een kredietkaart is een dunne kaart die vervaardigd is van plastic met het formaat van een bankpas. De kaart bevat informatie waarmee de gebruiker ervan kan worden geïdentificeerd, zoals diens handtekening en foto, maar eveneens de autorisatie van de kaarthouder tijdens het gebruik van de kaart en de daarbij behorende diensten. Tegenwoordig zal de informatie van een kredietkaart worden afgelezen door middel van een zogenaamde Automated teller machine, oftewel een ATM, een betaalautomaat in een bedrijf of een computer van de bank of een internet computer.

In Encyclopedia Britannica is te lezen dat het gebruik van kredietkaart haar oorsprong heeft in de Verenigde Staten in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen individuele ondernemingen, zoals hotelketens en olie bedrijven zich wilden verzekeren van betalende klanten en zo het veiligstellen van hun zaken. Na de Tweede Wereldoorlog nam deze manier van werken zelfs een ware vlucht.

Tip: Hoe kan ik een kredietkaart aanvragen?

De eerste kredietkaart die universeel kon worden gebruikt, aanvankelijk alleen bij bepaalde winkels en ondernemingen, werd in het jaar 1950 op de markt gebracht door de Diners Club, Inc. Door gebruik te maken van dit systeem konden kaarthouders tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage aankopen doen die elke maand of op jaarbasis in rekening werden gebracht. Een andere belangrijke universele kredietkaart verscheen in het jaar 1958 en werd uitgegeven door het bedrijf American Express.

Pas later konden klanten ook bij banken terecht voor een kredietkaart en allerlei aankopen snel en veilig betalen om deze achteraf pas te betalen. De kaarthouder, op zijn beurt, diende echter wel de bank de volledige openstaande schuld te betalen, of in maandelijkse termijnen de schuld af te lossen en dan een bepaald percentage rente te betalen.

De eerste kredietkaart die verstrekt werd door een nationale bank was de Bank Americard (later werd de naam echter veranderd in Visa), die aanvankelijk in één staat begon, maar al; snel in alle staten van de VS haar intrede deed. Daarnaast kwamen er nog andere bankkaarten, zoals MasterCard (voorheen Master Charge). Om de dienstverlening te vergroten, sloegen een heleboel kleinere banken de handen ineen en kozen ervoor om de locale diensten op die manier uit te breiden naar een nationaal, of zelfs international niveau. Vaak werden er zelfs samenwerkingsverbanden aangegaan met grote aanbieders van kredietkaarten om dit doel te bereiken.

Vandaag de dag hebben echter steeds meer bedrijven een eigen kredietkaart, en daarmee ook een eigen nummering van deze kaart. De nummers op een kredietkaart hebben echter allemaal een eigen betekenis. Zo zal het eerste cijfer op een kredietkaart aangeven van welk systeem de kaarthouder gebruikmaakt, bijvoorbeeld het cijfer 4 staat voor Visa en 5 voor MasterCard. De opbouw van het nummer zal daarentegen van kaart tot kaart verschillen.

 • American Express kaartnummers beginnen bijvoorbeeld met het getal 37. Verder zullen de eerste drie of vier cijfers het type en de valuta aanduiden, het vijfde tot het elfde cijfer op de kaart is het nummer van het account, het twaalfde tot veertiende cijfer omhelzen het kaartnummer binnen dit account en het vijftiende cijfer dient ter controle.
 • Op Visakaarten geeft het tweede tot het zesde cijfer het banknummer aan, de cijfers zeven tot twaalf (of vijftien) omhelzen het accountnummer and de cijfers dertien (of zestien) dient, net zoals bij American Express, ter controle.
 • MasterCards geven vanaf het tweede en derde cijfer, het tweede tot vierde cijfer, het tweede tot vijfde cijfer het het tweede tot zesde cijfer, het banknummer weer (afhankelijk van welk cijfer er als tweede op de kredietkaart staat vermeld). De cijfers na het banknummer (tot het vijftiende cijfer) vormen het accountnummer en het zestiende cijfer is wederom ter controle toegevoegd.

De magneetstrip op een kredietkaart

Schermafbeelding 2016-08-25 om 13.36.20Elke kredietkaart beschikt aan de achterzijde over een magneetstrip en een plaats waar de kaarthouder diens handtekening dient te plaatsen. De magneetstrip is vervaardigd uit kleine magnetische deeltjes die voornamelijk bestaan uit ijzer en die verpakt zijn in een plasticachtige coating. Elk onderdeeltje is een minuscuul stukje magneet. De magneetstrip kan worden beschreven omdat elk afzonderlijk magneetdeeltje magnetisch kan worden gemaakt voor zowel de noord- als de zuidpool. Je kunt deze magneetstrip dan ook het beste vergelijken met een ouderwets cassettebandje.

Met behulp van een zogenaamde magneetstriplezer kan de informatie op de kredietkaart vervolgens worden afgelezen. Op het ogenblik dat een ATM een kredietkaart niet accepteert dan kan er sprake zijn van:

 • een vieze of beschadigde magneetstrip,
 • een gewiste magneetstrip, door blootstelling aan een magneet of de verwijderaar van elektronische beveiligingen in winkels bijvoorbeeld. De strip zal als gevolg hiervan gedemagnetiseerd worden en alle informatie zijn verloren.

Een magneetstrip op een kredietkaart is opgebouwd uit een drietal sporen. Elk spoor is ongeveer 2,5 millimeter breed. De standaard voor deze drie sporen is als volgt:

 • Spoor 1: 210 bits per inch (bpi) en bevat 79 6-bit samen met een aantal overeenkomstige leestekens die enkel gelezen kunnen worden,
 • Spoor 2: 75 bpi en bevat 40 4-bit samen met een aantal overeenkomstige leestekens.
 • Spoor 3: 210 bpi en bevat 107 4-bit samen met een aantal overeenkomstige leestekens.

Doorgaans worden door een kredietkaart alleen het eerste en het tweede spoor gebruikt. Het derde spoor is een zogenaamd lees/schrijf spoor (met onder andere een gecodeerde pincode, landcode, valuta-eenheden en gebruiksmogelijkheden). Het gebruik van het derde spoor kan echter van bank tot bank sterk verschillen.

Er zijn een drietal methodes om te bepalen of je kredietkaart geschikt is om een bepaalde betaling te verrichten:

 1. Mondelinge verificatie door middel van een zogenaamde touch-tone telefoon. Vooral verkopers die maandelijks slechts enkele transacties verrichten maken gebruik van deze methode.
 2. Elektronische gegevens controle (Electronic data capture) is een methode waarbij magneetstrips met behulp van een speciale kaartlezer kunnen worden uitgelezen. Deze methode wordt zowel door bedrijven als door kredietkaarthouders gebruikt om het aanwezige saldo te checken.
 3. Virtuele kaartlezers die werken via het internet.

Zo werkt het: nadat de kaarthouder of de verkoper je kredietkaart door de kaartlezer heeft gehaald, dan zal speciale software een vooraf opgeslagen telefoonnummer van de financieringsmaatschappij bellen (gebruikmakend van een modem). Deze financieringsmaatschappij zal alle verificatieverzoeken van kredietkaarten verzamelen en garant staan voor de betaling. Uiteraard zal eerst altijd een verificatie plaatsvinden van het saldo en de identiteit van de kaarthouder voordat een verzoek wordt ingewilligd. Door gebruik te maken van het internet kan deze procedure echter een stuk sneller verlopen. Wel is in dit laatste geval het ingeven van een unieke pincode vereist van de kaarthouder.

De pincode staat overigens niet op de kredietkaart. Het betreft namelijk een verborgen code die opgeslagen is in een databank en zal onder andere worden gebruikt bij een geldopname of een betaling. De geldautomaat zal, na decodering, de pincode controleren bij de databank. De codering van de communicatie tussen de betaalautomaat en de centrale computer van een bank voorkomt dat kwaadwillende personen gegevens, en dus geld, kunnen stelen, bijvoorbeeld door het aftappen van de gebruikte telefoonverbinding.

Smart Cards

Naast de standaard beveiligde kredietkaarten bestaan er vandaag de dag ook zogenaamde smart (slimme) cards. Deze kaarten maken gebruik van nog meer beveiligingtechnieken. Deze kredietkaarten zijn uitgerust met de meest moderne reinigingstechnieken die betrokken zijn bij de codering van gegevens. Pas aan het einde van een verificatie zal bijvoorbeeld pas over worden gegaan tot decodering. Bovendien beschikt een smart kredietkaart over een eigen microprocessor. Decodering zal dan ook noodzakelijk zijn om uiteenlopende handelingen met de kaart te kunnen verrichten. De kaarthouder zal altijd diens identiteit moeten bevestigingen om de kredietkaart te kunnen gebruiken, vergelijkbaar met het ingeven van een pincode bij een betaalautomaat.

Zowel de kredietkaart als de kaartlezer zal vervolgens een reeks van gecodeerde berichten uitwisselen om na te gaan of er op een legale manier gebruik wordt gemaakt van een bepaalde kaart. Pas als alles in orde is, zal de transactie uit worden gevoerd, eveneens in een gecodeerde vorm. Hierdoor wordt voorkomen dat kwaadwillende personen de verkoper of de kaarthouder kunnen benadelen door het plegen van enige vorm van kredietkaartfraude. De gehele procedure zal zich echter op de achtergrond, en onzichtbaar voor de gebruiker, afspelen. Het enige dat de gebruiker te zien krijgt is de vraag om de pincode in te voeren aan het begin van een transactie.

De chips in de smart cards zijn te gebruiken bij de uitvoering van uiteenlopende transacties. Doordat een smart kredietkaart voor een heleboel verschillende zaken kan worden gebruikt, kan het aantal kaarten in je portemonnee worden teruggedrongen. Vaak is één smart card namelijk voldoende. Deskundigen verwachten dan ook dat binnen enkele jaren deze smart cards steeds vaker wereldwijd gebruikt gaan worden.

Veiligheid van een kredietkaart

Schermafbeelding 2016-08-25 om 13.36.25Hoewel steeds meer mensen gebruikmaken van een kredietkaart bij het doen van online betalingen, zijn er nog steeds een heleboel die dit nog niet volledig vertrouwen. Online shoppen wordt echter niet alleen populairder en gemakkelijker, maar desondanks blijft kredietkaartfraude toch op de loer liggen omdat hackers manieren hebben gevonden om online kredietkaartgegevens te stelen.

Maar ook door allerlei horrorverhalen over online kredietkaartfraude neemt het vertrouwen van consumenten af. Deskundigen zijn van mening dat dit vertrouwen kan groeien als er standaard online betaalmethoden en veiligheidsnormen worden doorgevoerd bij het verrichten van online betalingen. De inzet van de online verkopers zorgt er, samen met de wettelijke bescherming van slachtoffers van kredietkaartfraude, voor dat de kredietkaarthouders weinig verlies zullen lijden als gevolg van identiteits- of kredietkaartmisbruik.

Tips om kredietkaartfraude te voorkomen

Hieronder hebben we een aantal tips voor je opgesomd waarmee je kredietkaartfraude tegen kunt gaan:

 • Zet direct na ontvangst je handtekening op de kredietkaart zodat een verkoper deze kan controleren bij het doen van een betaling,
 • Bij transacties aan een betaal- of geldautomaat dien je je pincode in te voeren dat anderen deze niet kunnen zien of onthouden,
 • Transactiebewijzen dien je overigens altijd mee te nemen en niet onbeheerd achter te laten. Je pincode is immers, samen met het accountnummer op de transactiebon, een belangrijk onderdeel als iemand kredietkaartfraude wil plegen.
 • Documenten waarop deze gegevens staan vermeld gooi je beter niet weg zonder deze eerst verscheurd te hebben.
 • Verstrek nooit je kredietkaartgegevens per telefoon aan onbekende personen of partijen.
 • Je kredietkaartgegevens verstrekken via een draadloze telefoon is in alle gevallen absoluut af te raden. De gegevens kunnen dan namelijk onderschept worden. Wees bovenal alert al je direct na een transactie, door de zogenaamde verkoper, wordt teruggebeld omdat er zich een probleem zou hebben voorgedaan met je kredietkaartnummer. Verstrek de gegevens in dergelijke gevallen echter nooit, maar neem zelf contact op met de betreffende verkoper.
 • Negeer alle aanbieding die worden gedaan wanneer je op voorhand met je kredietkaart moet betalen, of als de identiteit van de andere partij niet duidelijk bekend is gemaakt.
 • In alle gevallen mag je je kredietkaart niet uit het oog verliezen bij het doen van een betaling. Je weet dan immers zeker dat je kaartgegevens niet worden gekopieerd of je kaart wordt verwisseld met een nepexemplaar.
 • Zorg er tevens voor dat je persoonlijk de bewijzen in handen krijgt van ongeldige- of geannuleerd transacties.
 • Bewaar op een veilig plaats, niet in de nabijheid van je kredietkaarten, een lijstje met alle kaarten, de kredietkaartnummers en de bijbehorende telefoonnummers in geval van verlies of diefstal van een kaart.
 • Controleer nauwkeurig de maandelijkse afschriften op de juistheid van de transacties. Wanneer deze niet door jezelf zijn gedaan dien je dan ook direct aan de bel te trekken bij de verstrekker van de kredietkaart. Dit geldt uiteraard ook wanneer er zich fouten hebben voorgedaan of er niet geverifieerde transacties plaats hebben gevonden met je kredietkaart.

Verschillende kredietkaarten

Grofweg kan worden gesteld dat er een drietal verschillende kredietkaarten worden gebruikt:

 1. Bankkaarten, verstrekt door banken, zoals Visa en MasterCard,
 2. Reis- en entertainmentkaarten, bijvoorbeeld American Express,
 3. Klantenkaarten die alleen in bepaalde bedrijven of winkels gebruikt kunnen worden.

Naast deze kredietkaarten wordt er vaak ook nog gesproken van zogenaamde loyaliteits- of affinity kaarten. Dit soort kaarten, typische voorbeelden zijn MasterCard en Visa, zijn voorzien van het bedrijfslogo en het logo van het financieringsbedrijf. Kaarthouders kunnen, door gebruik te maken van dergelijke kaarten, profiteren van bepaalde voordelen, bijvoorbeeld in de vorm van spaarpunten. Op deze manier proberen bepaalde bedrijven klanten aan zich te binden en tevens een geringe vergoeding binnen te slepen van de kredietkaartmaatschappij.

Niet elke kredietkaart is echter geschikt voor iedereen. De meest geschikte kaart dient immers geaccepteerd te worden door bedrijven waar je zaken mee doet en waarvoor de minste kosten in rekening worden gebracht voor de verleende diensten. Doordat de meeste bedrijven zowel MasterCard als Visa aanvaarden, heb je doorgaans voldoende aan één van deze kredietkaarten.

Een geschikte kredietkaart kiezen

Aan het kiezen van de meest geschikte kredietkaart gaat in de regel een selectieproces vooraf. Je wilt immers niet te veel betalen voor het gebruik van een kredietkaart, maar wel tegen de meest gunstige voorwaarden een overeenkomst aangaan. Voordat je een kredietkaart aanvraagt, doe je er verstandig aan om eerst nauwkeurig de normen en voorwaarden door te nemen die aan een bepaalde kredietkaart verbonden zijn. Hierbij mag je zeker niet de hoogte van de periodieke kosten voor het gebruik van de kaart vergeten, maar evenmin de kosten die in rekening worden gebracht bij te laat betalen, of het overschrijden van het leenbedrag, over het hoofd te zien. Een ander aspect dat je zeker dient te bestuderen voordat je een kredietkaart aanvraagt is de rentesoort, deze kan namelijk vast- of variabel van aard zijn. De rentevorm zal immers van grote invloed zijn op de gebruikskosten van een kredietkaart. Kredietkaarten waarbij een vaste rente wordt gehanteerd, zullen doorgaans wel wat duurder zijn, maar hebben wel als pluspunt dat je altijd weet waar je aan toe bent. Indien de rente gewijzigd wordt dan zul je daar bovenal van tevoren van de op de hoogte gesteld moeten worden.

Periodieke betalingen en financieringskosten

Bepaalde kredietkaarten, zoals American Express, laten hun klanten elke maand de volledige schuld terugbetalen. Een groot voordeel hierbij is echter wel dat je gewoonlijk geen financieringskosten hoeft te voldoen, en in bepaalde gevallen zal er eveneens geen maximum limiet worden gesteld aan de uitgaven die met de kaart gedaan kunnen worden.

De meeste kredietkaarten, waaronder Visa en MasterCard, bieden hun gebruikers een doorlopend krediet aan. Hierbij zullen financieringskosten en rente in rekening worden gebracht over de openstaande schuld. Ook wordt de kaarthouder verplicht om periodiek een minimum aflossing te doen. Er zijn grofweg drie manieren waarop financieringmaatschappijen financieringskosten zullen berekenen:

 1. Aangepaste rekening heeft vaak de voorkeur van kaarthouders en verrekend de openstaande schuld met de nieuwe transacties en de terugbetalingen. Vervolgens zal de te betalen rente over dit bedrag worden gerekend.
 2. Gemiddelde dagelijkse rekening is een vaak gebruikte methode waarbij elke dag de rekening wordt geoordeeld. Aankopen worden hierbij toegevoegd en betalingen juist in mindering gebracht op het moment dat deze worden gedaan. Aan het einde van de periode zal een gemiddelde van de dagtotalen worden berekend. De uitkomst zal vermenigvuldigd worden met maandelijks te betalen rente om tot het te betalen aflossingsbedrag te komen.
 3. Vorige rekening is een methode die bij voorkeur wordt gebruikt door de verstrekkers van kredietkaarten. De kredietkaartverstrekker zal hierbij je vorige afschrift vermenigvuldigen met de maandelijkse rente om zo een nieuwe aflossingstermijn te verkrijgen. Dit betekent dat je nog steeds rente betaalt over je rekening nadat je al enige tijd aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

De rekening die hoort bij een kredietkaart, maar ook de rente en manier waarop de kosten worden berekend, zijn erg bepalend voor de kosten die je maakt. Verder zullen kosten die gemaakt worden door te laat af te lossen of overschrijding van de financieringslimiet behoorlijk wat kosten met zich mee kunnen brengen voor de kredietkaarthouder. Bovendien zullen de meeste verstrekkers van kredietkaarten hun rentetarieven fors verhogen als je herhaaldelijk te laat bent met de terugbetalingen. Deze rente kan de kredietkaartmaatschappij je bovendien blijven aanrekenen voor de tijd dat je gebruikmaakt van een bepaald account. Ook zullen je verlate betalingen worden geregistreerd bij het CKP zodat ook andere verstrekkers van kredietkaarten hiervan op de hoogte zijn. Door te late betalingen te voorkomen, kun je je behoorlijk wat problemen in de toekomst vermijden, bijvoorbeeld als je een grote aankoop moet financieren met een lening.

Ook interessant

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.