Renovatielening Simulatie - Pagina 4 van 4 - Rekening.be

Renovatielening Simulatie

16. Aflossing van de renovatielening

Schermafbeelding 2016-05-24 om 10.31.36Elke lening die je afsluit zal op een bepaald moment weer afgelost dienen te zijn. Niet alleen zal de kredietverstrekker de renovatielening volledig willen ontvangen, maar tevens een rentevergoeding over de geleende som in rekening brengen. Deze rente wordt doorgaans berekend over de schuld die op een bepaald ogenblik nog openstaat, en kan dus bij elke periodieke aflossing verschillen.

Het rentepercentage dat over een renovatielening gerekend wordt, kan zowel vast als variabel van aard zijn. Een vaste rente zal gedurende de looptijd van de lening niet veranderen, terwijl de variabele variant steeds weer kan stijgen en dalen. Welke rentevorm het meest gunstig is voor je persoonlijke- en financiële situatie, hangt echter van een groot aantal factoren af. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de geldende rentestanden die door de meeste kredietverstrekkers worden gehanteerd, de duur van de lening, het aantal aflossingtermijnen en de hoogte van de leensom.

De afspraken die je, samen met de kredietverstrekker, hebt gemaakt ten aanzien van de aflossing van de renovatielening zijn terug te vinden in de leenovereenkomst en de algemene voorwaarden van de financiële instelling. Ook zijn deze voorwaarden vandaag de dag vaak terug te vinden op de website van de instelling die je de renovatielening heeft verstrekt. Overigens kunnen verschillende kredietaanbieders, en zelfs verschillede leenvormen, uiteenlopende voorwaarden hanteren en dus een belangrijk aspect vormen bij de bepaling van de meest passende lening in een bepaalde situatie.

17. Niet nakomen van betalingsverplichtingen

Schermafbeelding 2016-05-24 om 10.31.40De voorwaarden die verbonden zijn aan de verstrekking van een renovatielening zijn niet alleen belangrijk voor de kredietverstrekker, maar ook voor jou als kredietnemer. Beide partijen weten immers waar ze zich aan dienen te houden en wat ze van de ander mogen verwachten.

Op het moment dat je bijvoorbeeld je betalingsverplichtingen niet na kunt, of wilt, komen dan is de kredietverstrekker verplicht om een bepaalde procedure in gang te zetten. Zo zul je als kredietnemer ondermeer de kans moeten krijgen om een achterstand in betaling recht te trekken binnen een zekere periode. Indien je dit echter niet doet, dan heeft de kredietverstrekker bijvoorbeeld het recht om je aanmaningen en betalingsherinneringen te sturen.

Maar als je hier evenmin gehoor aan geeft, zal er voor de kredietaanbieder weinig anders opzitten dan een deurwaarder in de arm te nemen. Deze zal je op zijn beurt wederom manen om aan je betalingsverplichtingen (opgehoogd met eventuele boetes en deurwaarderskosten) te voldoen. In het ergste geval kan een deurwaarder zelfs overgaan tot in beslagname van goederen of je inkomsten om zo de openstaande schuld af te lossen en gemaakte kosten te dekken. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen als je geld voor een renovatie of verbouwing hebt geleend, kan je dan ook behoorlijk duur komen te staan.

Ook interessant

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.