Stopzetten en beëindigen van een lening - Rekening.be

Stopzetten en beëindigen van een lening

Een lening afsluiten is niet iets dat je elke dag doet. Geld lenen brengt immers altijd behoorlijk wat kosten met zich mee. Zodra je financieel wat meer ruimte krijgt, is het wellicht lonend om je lening te beëindigen, te wijzigen, vroegtijdig af te betalen lossen of deze stop te zetten. In de meeste gevallen zullen dergelijke acties ook bepaalde kosten met zich meebrengen.

Een boete bij vroegtijdige aflossing

Niet bij alle kredietverstrekkers kun je kosteloos vroegtijdig een openstaande schuld aflossen of helemaal stopzetten. Er zal dan een boete in rekening worden gebracht. In sommige gevallen betekent een dergelijke boete niet dat je er financieel op achteruit gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rente die je voor je spaargeld krijgt minder hoog is dan de rente die over een lening wordt gerekend. Met andere woorden: in sommige gevallen kan het stopzetten van een lening of krediet je extra financiële speelruimte opleveren.

Beëindigen van een lening

Niet alleen de kredietverstrekker, maar ook de kredietnemer, kan een lening stopzetten, mits er de eerder afgesproken leenvoorwaarden hierbij in acht worden genomen:

  • de betreffende lening dient helemaal afgelost te worden,
  • eventuele boeterente die in de leenvoorwaarden staan vermeld, dienen eveneens te worden voldaan,
  • er is rekening gehouden met de opzegtermijn, zoals deze in de leenvoorwaarden staat vermeld,
  • een kredietverstrekker heeft de mogelijkheid om de lening te beëindigen en de volledige leensom direct op te eisen indien er sprake is van een achterstand in de betalingen.

Tip! Op zoek naar een nieuwe lening? Vergelijk zeker verschillende aanbieders: 

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
Let op: geld lenen kost ook geld!
€ 1200 € 75.000
€ 500 € 10.001
€ 1250 €20.000
€ 500,01 €25.000

Leenvoorwaarden en vervroegde aflossing

Door vooraf goed na te gaan welke voorwaarden uit het leencontract van toepassing zijn als je een lening vervroegde afwilt lossen, of deze zelfs volledig terug wilt betalen. Er zijn bepaalde kredietverstrekkers die het geen probleem vinden als je een lening of krediet vroegtijdig aflost. Bij een aantal aanbieder van leningen en kredieten is een vervroegde aflossing zelfs gemakkelijk online te regelen met behulp van een wijzigings- of beëindigingformulier.

Daarentegen zijn er ook financiële instellingen die bepaalde kosten in rekening zullen brengen op het moment dat je een lening of krediet vervroegde wilt beëindigen. Het vroegtijdig stopzetten van een lening kan deze kredietverstrekkers immers geld kosten indien de marktrente inmiddels lager is geworden dan op het moment dat de lening werd afgesloten. Bij de kredietverstrekker zal dan sprake zijn van een tekort aan rente. Om dit tekort enigszins op te vangen wordt een boete in rekening gebracht aan de kredietnemer die vervroegd een lening stopzet. De hoogte van deze boete zal in de regel afhangen van:

  • de nog resterende looptijd van de lening,
  • de rentestand op dat moment, in vergelijking tot de rente die je betaalt over de lening.

De hoogte van de boete is echter niet wettelijk vastgelegd waardoor deze sterk uiteen kan lopen per kredietaanbieder, maar ook per leenvorm.

CKP registratie van een lening

Als je een lening of krediet stopzet dan zal de kredietverstrekker dit melden bij het CKP. Bij het CKP worden alle leningen en kredieten, maar ook eventuele betalingsproblemen, geregistreerd. Je moet er overigens wel rekening mee houden dat het CKP gedurende 3 maanden en 8 dagen na stopzetting van een lening een codering achter je naam laat staan. Na maximaal 10 jaar zal je afgeloste lening ook bij het CKP worden verwijderd. Wanneer je nooit een achterstand in de betaling hebt gehad, is een vermelding bij het CKP niet erg, maar als dit wel het geval is, ook al is de schuld inmiddels volledig ingelopen, dan kan dit problemen geven als je opnieuw geld wilt lenen.

Stopzetten van een hypothecaire lening

Een hypothecaire lening helemaal aflossen staat, op papier in elk geval, gelijk aan het stopzetten van de hypotheek. In de praktijk zal een hypotheek die stop is gezet wettelijk nog steeds bestaan. Een notaris zal een hypotheek eerst moeten royeren en doorhalen voordat deze ook echt is stopgezet.

Je bent pas vrij van een hypotheek als de betreffende hypotheekakte door is gehaald door een notaris. Het uitschrijven van een hypotheek gebeurt door het opmaken van een notariële royementsakte. Deze akte zal vervolgens in worden geschreven bij een hypotheekkantoor. Voor de inschrijving zijn echter een aantal gegevens nodig:

  • een recent leningoverzicht van je kredietverstrekker,
  • je persoonsgegevens,
  • een geldig legitimatiebewijs,
  • gegevens van het betreffende vastgoed.

Aan het royeren en het doorhalen van een hypotheek zijn overigens ook kosten verbonden. Hoeveel je dient te betalen hangt af van de notaris en notariskantoor waar je mee in zee gaat.

Ook interessant

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.